Vind een stagiair

Bent u op zoek naar jong en gedreven personeel? Naar talent dat nog ontdekt moet worden? Dan past het werken met stagiairs misschien wel bij u!

Talent in Bedrijf

Talent in Bedrijf is een samenwerkingsprogramma waarin we mbo-leerlingen op niveau 1 en 2 helpen met praktijkonderwijs. Letterlijk: we scholen hen op de werkvloer. Hierbij hebben we veel aandacht voor loopbaanbegeleiding, gezondheid en taal. Zo ontdekken én ontwikkelen studenten hun talenten en kunnen ze deze direct inzetten binnen het bedrijf. Misschien wel bij uw bedrijf!

GO!zine

Wat speelt er allemaal in het mbo in Noord- en Midden-Limburg en welke rol speelt het bedrijfsleven hierin? GO!zine is een magazine over opleiden en werken in Noord- en Midden-Limburg. Het verschijnt 1x per jaar en heeft een oplage van 8.500 exemplaren.