School en praktijk
met elkaar verbinden

29 okt 2018
Gilde Retail & Business Academy Venlo organiseerde op 23 oktober een succesvolle netwerkbijeenkomst.

Voor wie?

Alle stagiairs en contactpersonen van de stageadressen, collega’s opleidingen Retail & Salesmanagement en Bureau Werk & Stage zijn uitgenodigd in het kader van kennismaking, inhoud doorlopen, ontwikkelingen en netwerken. De contactpersonen van de stageplekken werden in de watten gelegd en er werd verbinding gemaakt om school en praktijk zo naadloos mogelijk op elkaar te laten aansluiten.

Waarom?
Toekomstgericht en betekenisvol onderwijs realiseren, dat kunnen we niet zonder bedrijfsleven. Dáár is immers de echte wereld! Dáár zijn de vakmensen en ligt de toekomst van onze studenten. De vakscholen van Economie werken hard aan het opzetten van een nauwe en structurele samenwerking met bedrijven. Mick Waulthers: “Wij hebben de wens om deze samenwerking te optimaliseren, onderwijs en bedrijfsleven wat dichter bij elkaar brengen en de kwaliteit en tevredenheid over de samenwerking te verhogen.”